Terapie a poradenství

Motto:

Mým přáním je pomoci druhému člověku rozvíjet své zcela vlastní představy, myšlenky a řeč, zdokonalovat svůj dar pozorování, používat vlastní oči a uši, stát na vlastních nohou a důvěřovat svým názorům.

Heinz von Foerster

Spolupracujeme s jednotlivci, páry i rodinami, kteří:

 • procházejí náročným životním obdobím
 • mají více starostí, jsou ve stresu
 • žijí v konfliktním či nestabilním vztahu
 • řeší výchovné problémy dítěte
 • trpí psychickými nebo somatickými obtížemi
 • se vyrovnávají se ztrátou někoho blízkého
 • chtějí ve svém životě něco změnit

Co nabízíme:

 • setkání v klidném prostředí
 • včasné zahájení spolupráce – pracuji s dětmi staršími 6-ti let
 • různé formy spolupráce (v konzultační místnosti, venku v přírodě, po telefonu, on-line)
 • terapeutický vztah založený na respektu a diskrétnosti
 • prostor pro vyjádření názorů a emocí
 • podporu na cestě tam, kde chcete být

Co nenabízíme:

 • rychlé rady a doporučení
 • univerzální návody na řešení potíží
 • přidělení diagnózy

Co znamená systemický přístup v terapii a poradenství:

 • přístup zaměřený na hledání řešení nikoli „vyprávění“ o problémech
 • rozvíjení toho, co funguje
 • důraz na silné stránky klientů

Konzultační hodiny a místo setkání:

Konzultace probíhají po předchozím objednání (výjimečně lze i o víkendu) na adrese: Na Vyhlídce 473 v Klášterci nad Ohří, nebo také on-line.

Ceník služeb Mgr. Jana Tussetschlägerová:

Individuální terapie (50 min.)800 Kč
Párová terapie (80 min.)1 000 Kč
Rodinná terapie (80 min.)1 000 Kč
Terapie s reflektujícím týmem nebo peerem (60 min.)1 000 Kč
Skupinová terapie (120 min.)400 Kč

Ceník je platný od 01. 01. 2023, a to i pro stávající klienty služeb.

Úhradu je možné provést hotově či převodem na bankovní účet číslo: 2701942681/2010.
Nejsem zdravotník, neposkytuji zdravotnické služby, a tudíž nejsem ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami.

*** POZOR! Dále však mohou pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a České průmyslové zdravotní pojišťovny starší 7 let čerpat příspěvek na podporu svého duševního zdraví. Nově se k nim také nyní připojila Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Podmínky i výše příspěvku se liší, a proto prosím věnujte pozornost informacím uvedeným na webových stránkách příslušné pojišťovny, nebo se obraťte přímo na mne. Potřebný doklad pro čerpání příspěvku vystavím. Konzultace mohou proběhnout osobně i on-line.

Certifikát rodinného a systemického terapeuta

Ceník služeb Mgr. Eliška Jiránek:

Individuální on-line terapie (50 min.)600 Kč
Individuální on-line chat terapie (50 min.)600 Kč
Walk and talk therapy (50 min.)600 Kč
Skupinová terapie (120 min.)400 Kč

Ceník je platný od 01. 01. 2023.

Spolupracuji s klienty staršími 14 let.

Úhradu je možné provést převodem na bankovní účet číslo: 2101942661/2010.
Nejsem zdravotník, neposkytuji zdravotnické služby, a tudíž nejsem ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Na terapie tedy nelze čerpat příspěvek od pojišťovny.

Podmínky poskytování služeb:

Na konzultaci je potřeba se předem objednat.
Dojednaný termín je závazný. Jeho případná změna je reálná nejpozději 24 hodin předem, aby jej ještě mohl využít další zájemce. Dojde-li k nedodržení uvedených podmínek, účtujeme klientovi standardní hodinovou sazbu, přičemž termín následujícího sezení bude dojednán až po její úhradě.
S klienty je uzavírána písemná Dohoda o poradenské a konzultační činnosti a podepisují Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Při své práci dodržujeme Etický kodex České asociace pro psychoterapii.

Výhody nabízených služeb:

Máme kratší objednací lhůty, přičemž k jejich využití není třeba žádného doporučení např. od praktického lékaře.
Nemáme povinnost vést dokumentaci o průběhu naší spolupráce.
Četnost sezení, jejich obsah a průběh závisí pouze na naší společné domluvě.
Nabízíme možnost setkání i mimo konzultační místnost, venku, či v on-line prostředí.

Fotogalerie – Terapeutický příměstský tábor 2022

Den 1.:

Den 2.:

Den 3.:

Den 4.: