Terapie a poradenství

Motto:

Mým přáním je pomoci druhému člověku rozvíjet své zcela vlastní představy, myšlenky a řeč, zdokonalovat svůj dar pozorování, používat vlastní oči a uši, stát na vlastních nohou a důvěřovat svým názorům.

Heinz von Foerster

Spolupracujeme s jednotlivci, páry i rodinami, kteří:

 • procházejí náročným životním obdobím
 • mají více starostí, jsou ve stresu
 • žijí v konfliktním či nestabilním vztahu
 • řeší výchovné problémy dítěte
 • trpí psychickými nebo somatickými obtížemi
 • se vyrovnávají se ztrátou někoho blízkého
 • chtějí ve svém životě něco změnit

Co nabízíme:

 • setkání v klidném prostředí
 • včasné zahájení spolupráce – pracuji s dětmi staršími 6-ti let
 • různé formy spolupráce (v konzultační místnosti, venku v přírodě, po telefonu, on-line)
 • terapeutický vztah založený na respektu a diskrétnosti
 • prostor pro vyjádření názorů a emocí
 • podporu na cestě tam, kde chcete být

Co nenabízíme:

 • rychlé rady a doporučení
 • univerzální návody na řešení potíží
 • přidělení diagnózy

Co znamená systemický přístup v terapii a poradenství:

 • přístup zaměřený na hledání řešení nikoli „vyprávění“ o problémech
 • rozvíjení toho, co funguje
 • důraz na silné stránky klientů

Konzultační hodiny a místo setkání:

Potkat se můžeme v Chomutově, Kadani, Klášterci nad Ohří nebo také online.
Pro konzultace v Chomutově je vyhrazeno úterý, jinak dle domluvy. Výjimečně lze i o víkendu.

Ceník služeb Mgr. Jana Tussetschlägerová:

Individuální terapie (50 min.)800 Kč
Párová terapie (80 min.)1 000 Kč
Rodinná terapie (80 min.)1 000 Kč
Psychosociální a pedagogické poradenství (50 min.)800 Kč
Zpráva o průběhu spolupráce (pouze na vyžádání klienta)300 Kč

Ceník je platný od 01. 09. 2022. Pro stávající klienty služeb zůstávají ceny neměnné.

Úhradu je možné provést hotově či převodem na bankovní účet číslo: 2701942681/2010.
Nejsem zdravotník, neposkytuji zdravotnické služby, a tudíž nejsem ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami.

*** POZOR! Nově však mohou pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a České průmyslové zdravotní pojišťovny starší 7 let čerpat příspěvek na podporu svého duševního zdraví. Podmínky i výše příspěvku se liší, a proto prosím věnujte pozornost informacím uvedeným na webových stránkách příslušné pojišťovny, nebo se obraťte přímo na mne. Potřebný doklad pro čerpání příspěvku vystavím. Konzultace mohou proběhnout osobně i on-line.

Ceník služeb Mgr. Eliška Jiránek:

Individuální on-line terapie (50 min.)500 Kč
Individuální on-line chat terapie (60 min.)500 Kč
Walk and talk therapy (50 min.)500 Kč
Zpráva o průběhu spolupráce (pouze na vyžádání klienta)300 Kč

Ceník je platný od 01. 09. 2022.

Spolupracuji s klienty staršími 14 let.

Úhradu je možné provést převodem na bankovní účet číslo: 2101942661/2010.
Nejsem zdravotník, neposkytuji zdravotnické služby, a tudíž nejsem ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Na terapie tedy nelze čerpat příspěvek od pojišťovny.

Podmínky poskytování služeb:

Na konzultaci je potřeba se předem objednat.
Dojednaný termín je závazný. Jeho případná změna je reálná nejpozději 24 hodin předem, aby jej ještě mohl využít další zájemce. Dojde-li k nedodržení uvedených podmínek, účtujeme klientovi standardní hodinovou sazbu, přičemž termín následujícího sezení bude dojednán až po její úhradě.
S klienty je uzavírána písemná Dohoda o poradenské a konzultační činnosti a podepisují Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Při své práci dodržujeme Etický kodex České asociace pro psychoterapii.

Výhody nabízených služeb:

Máme kratší objednací lhůty, přičemž k jejich využití není třeba žádného doporučení např. od praktického lékaře.
Nemáme povinnost vést dokumentaci o průběhu naší spolupráce.
Četnost sezení, jejich obsah a průběh závisí pouze na naší společné domluvě.
Nabízíme možnost setkání i mimo konzultační místnost, venku, či v on-line prostředí.

Fotogalerie – Terapeutický příměstský tábor 2022

Den 1.:

Den 2.:

Den 3.:

Den 4.: