Vzdělávání a kurzy

Rozvíjejte s námi své znalosti, získejte nové dovednosti a kompetence, které využijete nejen coby profesionálové, ale také v osobním životě.
Nabízíme vzdělávací kurzy, preventivní programy, facilitaci případových setkání, teambuilding a další aktivity připravené dle Vašich přání na klíč.

Aktivity jsou vhodné pro širokou veřejnost, školy a školská zařízení, OSPOD a sociální služby, a také pro firmy.

Pokud odpovíte alespoň 2x ANO, pak je tento kurz určen právě Vám: 

OKRUHY:

 • Co je a co není v pohodě
  • Zajímá Vás s jakými typy rizikového chování u dětí a mládeže se můžete setkat?, Chcete vědět víc o příčinách a faktorech podporujících rizikové chování?, Rádi byste rozšířili své povědomí o tom, jak včasně rozpoznat projevy rizikové chování?, Potřebuje další informace o tom, kam se obrátit v případě, že se u Vašeho dítěte objeví?
 • Ve víru emocí
  • Je pro Vás někdy složité vyznat se ve vlastních emocích, nebo pocitech svých dětí?, Přáli byste si víc proniknout do toho, jak fungují?, Jste zvědaví na to, jakým způsobem se projevují v těle?, Rádi byste zjistili, co se dá dělat s tím, aby Vás někdy tak neválcovaly? 
 • Kdo jsem já, kdo jsme my
  • Slyšeli jste už mnoho frází typu: „buď sám sebou“, ale pořád si nejste jisti, co se za nimi skutečně skrývá?, Přemýšlíte nad tím, jak budovat zdravou identitu dítěte?, Máte zájem diskutovat a získat strategie, které Vám v tom mohou být nápomocny?, Přejete si také zjistit, jak souvisí neovladatelné chování dítěte s poruchami jeho identity?
 • I já mám své hranice
  • Máte pocit, že jste v poslední době více unavení než dřív?, Vnímáte, že je důležité se zastavit a srovnat si priority?, Rádi byste si osvojili některé z technik zvládání náročných životních situací?, Potřebujete si rozšířit svůj repertoár relaxačních technik? 
 • Úskalí příbuzenské pěstounské péče
  • Napadá vás někdy, zda jste se teď zachovali vhodně? Máte někdy pocit, že je pro vás náročné zvládnout situace, kdy se chcete chovat jako prarodič, a přitom jste zároveň i rodič? Přejete si být svým dětem blíž a říkáte si, čím to je, že se vám to ne vždy daří? Pomohlo by vám zjistit jak se vypořádat se stresem a náročnými situacemi? Zajímá vás jak naložit s vlivem pěstounské péče na příbuzenský vztah s biologickými rodiči?
 • Pořád jsem to já
  • Máte pocit, že otevřít téma sexuality, je jako otevřít Pandořinu skříňku?, Těžko se orientujete v tom, jak to tedy je s tím být kluk, holka, ono…?, Přemýšlíte jak v takovém případě mluvit s dítětem?, Říkáte si jak to vaše dítě přijme okolí, možná si i říkáte jak to zvládnete vy? Chcete vědět co teď s tím a otevřeně o tom diskutovat?
 • Rodič jako vzor
  • Zavalí Vás občas pochybnosti o tom, zda jste dobrými rodiči?, Přejete si svým dětem předat jen to nejlepší, ale někdy úplně nevíte, jak na to?, Setkáváte se ve výchově se situacemi, které se neustále opakují, což Vás vyčerpává?, Ocenili byste nové pohledy a náměty, jak ve vypjatých chvílích reagovat?
 • Start a cíl výchovy
  • Také je pro Vás náročné myslet za běhu na to, kam vlastně výchovu Vašeho dítěte směřujete?, Vnímáte jako důležité popřemýšlet v klidu nad tím, co se Vám ve výchově daří, a co je třeba změnit?, Uvědomujete si, že je důležité vytvořit prostor pro sdílení radostí i starostí, ale zatím nevíte jak?, Jste otevřeni diskuzi a objevování nových nástrojů, které mohou vést ke zlepšení atmosféry u Vás doma?
 • Ochutnávka respektující výchovy
  • Přemýšlíte, na čem vlastně stojí ta všude zmiňovaná respektující výchova?, Zajímá Vás, jak pracuje s hranicemi, jaké jsou její benefity a možná úskalí?, Máte odvahu naučit se projevovat před dětmi vaše vlastní potřeby a emoce?, Rádi byste objevili další cestu, jak reagovat na emoční výbuch dítěte?, Chcete se blíže seznámit s respektujícími komunikačními dovednostmi pro lepší spolupráci?
 • Doma v bezpečí
  • Rádi byste vytvořili Vašim dětem bezpečný domov, ale někdy Vám prostě „ujedou nervy“?, Kladete si občas otázku, co je vlastně násilí, či zda je vůbec možné jej zastavit?, Přemýšlíte nad tím, kdo za něj vlastně nese zodpovědnost?, Zajímá Vás, jaké dopady má násilí na aktuální i budoucí život toho, kdo je mu vystaven?, Potřebujete vědět, na koho se obrátit s žádostí o pomoc?
 • Trauma jako síla ke změně
  • Zajímá Vás, jak lze chápat dědičnost traumatu a rádi byste porozuměli tomu, jak funguje přenos traumatu napříč generacemi? Říkáte si, co to vlastně to trauma je, jak vypadá, jaké může mít podoby a jak se projevuje? Rádi byste hlouběji poznali, jak trauma z dětství může ovlivnit naše vztahy a fyzické zdraví? Vnímáte, že je důležité s traumatem pracovat, ale nevíte jak na to?
 • Jak s dětmi mluvit o sexu
  • Chtěli byste to být právě vy, za kým si dítě přijde o radu? Zajímá Vás kdy a jak začít s dětmi o sexu mluvit? Říkáte si, zda jsou nějaké mýty a stereotypy, s kterými se stále děti mohou setkat? Chcete u dětí budovat pozitivní vztah k sobě samému a k vlastnímu tělu? Pomohlo by Vám zorientovat se v tom, jak to je teda s tou sexualitou a naším tělem?
 • Když dítě volá o pomoc
  • Kladete si občas otázku, proč se dnešní děti nemají dobře?, Přemýšlíte nad tím, co je vede k tomu, že si ubližují?, Máte někdy starost s udržením vlastní psychické pohody?, Tápete v tom, jak se svým dítětem o sebepoškozování hovořit?, Rádi byste mu byli oporou, ale nejste si jisti, zda na to jdete dobře?
 • Spolu to zvládneme
  • Objevují se ve Vašem chování či v chování Vašeho dítěte reakce, kterým příliš nerozumíte?, Souhlasíte s tvrzením, že „děti by se měly dostatečně stresovat, aby byly v dospělosti silné a něco vydržely“?, Máte dojem, že občas trochu podceňujete důležitost svého odpočinku?, Chcete se naučit rozvíjet sebeovládání své i svého dítěte?, Zajímá Vás, co se dá dělat těsně před tím, nebo hned poté, co „sopka vybuchne“?

Další témata připravíme na klíč podle Vašich potřeb a požadavků.

Časová dotace: 4 – 8 hodin

Orientační cena: 4 hodiny = 8 000 Kč, 8 hodin = 14 000 Kč (zahrnuje veškeré náklady: pomůcky, dopravu lektorů, event. ubytování, …)

Varianty: prezenčně či on-line

PROMÍTÁNÍ FILMU S NÁSLEDNOU BESEDOU

 • ZUŘIVEC aneb násilí je možné zastavit
  • Věříme, že násilí je možné zastavit. Ale jedině tak, že o něm budeme otevřeně mluvit.
   Obsahem interaktivní besedy je zhlédnutí animovaného filmu Zuřivec, který byl zpracován na základě autentických zážitků dětí vystavených domácímu násilí. Na ten navazuje cílená reflexe a další psychosociální aktivity.
  • Cílem besedy je především otevřít debatu na téma násilí v blízkých vztazích, ujasnit si vlastní postoj k násilí, prohloubit si informace o formách násilí, způsobech, jakými ho děti a dospívající prožívají, možnostech, jak s nimi o něm hovořit, a současně také, kam se obrátit s prosbou o pomoc.
  • Časová dotace: 2 hodiny
  • Cena: 490 Kč/os.
 • Moudrost traumatu
  • Trauma není jen odkaz k samostatné traumatické události. Je to proces, který se odehrává v našem těle a hlavě. Pokud v některé z našich generací došlo k traumatizující zátěži, tak v následující generaci se rozhoduje o následcích, které sebou tato zátěž přinese. Zranění může být vyléčeno, předáno dál v nezměněné podobě nebo může být předáno s ještě větším dluhem pro další generace. Obsahem interaktivní besedy je zhlédnutí filmu Moudrost traumatu, který hovoří o tom, že trauma se týká každého z nás. Na ten navazuje cílená reflexe.
  • Cílem besedy je snaha podílet se na tom, aby byla naše společnosti více obeznámena s traumatem. Díky otevření tohoto tématu můžeme zjistit, jak objevná je cesta k uzdravení a k celistvosti, když je doprovázena soucitem – k sobě samým i k ostatním, ke svým emocím, zraněným částem, k vlastním negativním přesvědčením i podvědomým vzorcům.
  • Časová dotace: 3 hodiny
  • Cena: 490 Kč/os.

Pro sborovnu:

 • Teambuilding

Cílem teambuildingu je aktivizace účastníků, rozproudění energie v týmu, rozvoj komunikace, naslouchání a posílení vzájemné důvěry. Účast na takovéto akci vede ke zvýšení efektivity práce, podpoře sounáležitosti a angažovanosti. Vše se odehrává v bezpečném prostředí formou psychosociálních technik a her podporujících spolupráci, kreativitu, dovednost time managementu, schopnost řešení konfliktů, seberozvoj a mnoho dalšího. Teambuildingové akce jsou stavěny vždy na klíč tak, aby splnily očekávání a potřeby klientů. Jejich součástí mohou být také vzdělávací programy na zvolené téma. Pro stanovení optimálního cíle teambuildingu doporučujeme provést krátké úvodní šetření ve Vaši organizaci.

Cena: odvíjí se od obsahu a rozsahu zakázky

 • Facilitace případových setkání

Cílem setkání je vytvořit účastníkům (pedagogové, žáci, rodiče, odborníci, …)  bezpečný prostor pro sdílení pocitů, potřeb, úspěchů i trápení. Může sloužit coby platforma ke společnému hledání strategií, jak zvládnout náročnou situaci, předávání informací o tom, co se daří a funguje, jaké jsou třeba další dosud nevyužité příležitosti, apod. Téma setkání vždy závisí na aktuálním přání zúčastněných. Probíhá formou diskuze mezi účastníky navzájem a mezi nimi a facilitátorem.

Časová dotace: 1,5 hodiny

Cena: 2 000 Kč

 • Tandemová třídnická hodina (speciálně pro třídní pedagogy)

Smyslem asistované třídnické hodiny je podpořit třídní pedagogy v jejím vedení v jejich konkrétní třídě. Naše společná práce je tak na míru šita potřebám jejich i celého třídního kolektivu. Tedy žádné univerzální rady ani doporučení. Lektor s třídním učitelem dle předem stanovených cílů strukturu i konkrétní obsah třídnické hodiny pečlivě připraví, a současně jej bude provázet celým jejím vedením, ať již prezenčně nebo v on-line prostředí. V závěru s ním zhodnotí její průběh, a pomůže nastavit, jak se třídou návazně pracovat.  Celková časová dotace, včetně seznámení se se třídou, formulace zakázky, samotného průběhu třídnické hodiny a konečného zhodnocení činí 3 vyučovací hodiny.

Cena: 1 500 Kč/hod.

Kurzy pro pedagogické pracovníky:

Pokud odpovíte alespoň 2x ANO, pak je tento kurz určen právě Vám:

 • Úvod do problematiky rizikového chování u dětí a mládeže
  • Zajímá Vás s jakými typy rizikového chování u dětí a mládeže se můžete setkat?, Chcete vědět víc o příčinách a faktorech podporující rizikové chování?, Rádi byste rozšířili své povědomí o tom, jak včasně rozpoznat projevy rizikové chování?, Říkáte si jaké formy efektivní prevence by byly užitečné u jednotlivý typů rizikového chování?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Třídní management v praxi (akreditace MSMT-13858/2021-1-523)
  • Přemýšlíte již delší dobu nad tím, co je v práci se třídou skutečně důležité?, Zajímá Vás, jak to v praxi zkoumat, jak se zjištěnými informacemi dále nakládat, jak podporovat žádoucí chování žáků, a jak poznat, kde jsou hranice?, Uvědomujete si, že je důležité postarat se v tom všem také o sebe, a to, co jste zatím vyzkoušeli, úplně nefunguje?, Zaujala Vás myšlenka: „Řídit znamená dělat věci správně, vést znamená dělat správné věci.“?
  • Časová dotace: 16 hodin
 • Projektivní metody v diagnostice žáka i třídy
  • Lámete si hlavu s tím, jak nastartovat pozitivní změny v třídním kolektivu?, Potřebovali byste nějaký nástroj na zjištění toho, co vlastně posilovat a rozvíjet?, Rádi byste se blíže seznámili s konceptem růstového myšlení? Dáváte přednost kreativitě před tabulkami a grafy?, Máte chuť vyzkoušet si práci s projektivními technikami na vlastní kůži?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Nápadník aktivit na třídnické hodiny (akreditace MSMT-8120/2021-1-292)
  • Máte pocit, že už Vám docházejí nápady na aktivity vhodné do třídnických hodin?, Ty, které pročítáte na internetu, Vám připadají nezáživné?, Rádi byste vyzkoušeli něco nového?, Nejste si úplně jisti, jak s technikami pracovat?, Potřebujete si to vyzkoušet v bezpečném prostředí?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Odpovědnost dětí a mladistvých za protiprávní činy (akreditace MSMT-8122/2021-5-295)
  • Zajímají Vás motivy, které vedou děti a mladistvé k páchání protiprávního jednání?, Potřebujete vědět, jaký typ kriminality převažuje, abyste mohli své preventivní působení lépe zacílit?, Nevíte, jak probíhá řízení ve věcech mladistvých, a jaké sankce jim mohou být uloženy?, Nejste si jisti rolí jednotlivých aktérů v celém procesu, ani tou svou?, Myslíte si, že by bylo téma užitečné komunikovat i směrem k žákům, ale zatím jste nenalezli vhodnou formu?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Úvod do psychohygieny
  • Rádi byste posílili svou dovednost sebereflexe?, Nejste si jisti, jaký by měl být Váš první krok na cestě k větší spokojenosti nejen v práci, ale i v osobním životě?, Vnímáte jako důležité ujasnit si priority?, Kladete si otázku, jak předejít syndromu vyhoření?, Potřebujete obohatit svůj repertoár o nové relaxační techniky a efektivní time management?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Využití psychosociálních technik k osobnímu i profesnímu rozvoji pedagoga
  • Máte chuť prozkoumat sami sebe a své zdroje?, Rádi byste se dozvěděli více informací o svých silných stránkách, talentech a o tom, jak je využít?, Bojujete občas s pocitem, že Vám někde energie uniká a zatím jste toto místo neobjevili?, Přejete si někdy být sebevědomější?, Zajímá Vás, jak rozvíjet svou profesní identitu?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Reflexe zážitkových aktivit – klíčová dovednost pedagoga (akreditace MSMT-8122/2021-5-295)
  • Rádi byste do své práce zařadili více prvků konstruktivistické a zážitkové pedagogiky a potřebujete návod, jak na to?, Uvědomujete si význam sebezkušenostního učení a chcete se dále rozvíjet v jeho uplatňování v praxi?, Přejete si obohatit svou zásobu her a technik o další nové?, Nebojíte se podělit o své nápady s kolegy?, Vnímáte jako užitečné zdokonalovat svou dovednost v oblasti reflektování aktivit směrem k cílenému ovlivňování postojů žáků s přesahem do běžného života?
  • Časová dotace: 16 hodin
 • Využití systemického přístupu při práci se školní třídou
  • Zajímáte se o inovativní přístupy pro efektivní práci s třídním kolektivem?, Jste za účelem dosažení žádoucí změny ochoten/ochotna revidovat své vlastní postupy?, Je Vám blízký konstruktivistický způsob myšlení?, Rádi byste se dozvěděli něco více o aplikaci tzv. přístupu zaměřeného na řešení do praxe tak, abyste naplnili společně definovanou vizi preferované budoucnosti Vaší třídy?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Techniky aktivního naslouchání ve školní praxi
  • Přejete si být dobrým komunikačním partnerem svým kolegům i žákům a vylepšit tak vzájemné vztahy?, Rádi byste zvýšili kvalitu i kvantitu informací získaných během rozhovoru?, Zatím neznáte způsob, jak jednoduše odstranit základní komunikační bariéry?, Chcete si vyzkoušet jednotlivé techniky aktivního naslouchání v modelových situacích tak, abyste je dokázali uplatnit nejen v profesním, ale také v osobním životě?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Subkultury mládeže očima pedagoga (akreditace MSMT-8122/2021-5-295)
  • Zdá se Vám, že se Vaši žáci po návratu do škol nějak proměnili (vzhled, jazyk, hudba)?, Vzbuzuje to ve Vás obavy, či jiné nepříjemné pocity?, Potřebujete více konkrétních informací o jednotlivých subkulturách mládeže a jejich funkci v životě dospívajícího?, Zamýšlíte se nad tím, jaké projevy rizikového chování se mohou k různým typům subkultur vázat, abyste pak přesněji zacílili své preventivní působení směrem k podpoře protektivních faktorů?, Rádi byste plně využili své kompetence pro efektivní práci s jednotlivci, ale i celými subkulturními skupinami?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Trauma a jeho vliv na vývoj dítěte
  • Zajímáte se o téma dědičnosti traumatu?, Rádi byste získali hlubší pochopení toho, jak trauma ovlivňuje vývoj dětí, a jak se může přenášet z generace na generaci?, Rádi byste se blíže podívali na to, co pojem trauma vlastně znamená, jaké jsou jeho různé formy, a jak se může projevovat?, Chtěli byste porozumět vlivu dětského traumatu na vztahy a zkoumat strategie pro efektivní práci s traumatem ve školním prostředí?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Jak s dětmi mluvit o sexu
  • Chtěli byste patřit mezi ty, za kým si žák*žákyně přijde o radu?, Zajímá Vás kdy a jak začít s žáky*žákyněmi o sexu mluvit?, Říkáte si, zda jsou nějaké mýty a stereotypy, s kterými se stále žáci*žákyně mohou setkat?, Chcete u žáků*žákyň budovat pozitivní vztah k sobě samému a k vlastnímu tělu?, Pomohlo by Vám zorientovat se v tom, jak to je teda s tou sexualitou a naším tělem?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Sexualita a gender u dětí
  • Máte pocit, že otevřít téma sexuality, je jako otevřít Pandořinu skříňku?, Těžko se orientujete v tom, jak to tedy je s tím být kluk, holka, ono…?, Přemýšlíte jak v takovém případě mluvit s žákem?, Říkáte si jak takového žáka*žákyni přijme kolektiv, možná si i říkáte jak to zvládnete vy? Chcete vědět co teď s tím a otevřeně o tom diskutovat?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých
  • Kladete si občas otázku, proč se dnešní děti nemají dobře?, Přemýšlíte nad tím, co je vede k tomu, že si ubližují?, Rádi byste svým žákům byli oporou, ale nejste si jisti, jak v této situaci reagovat?, Tápete v tom, jak o sebepoškozování v rámci prevence hovořit s celou třídou?, Je pro Vás náročné komunikovat na toto téma i s rodiči?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Zvládání náročného chování u žáků
  • Máte dojem, že byste potřebovali více informací o možných příčinách náročného chování u žáků?, Pomohlo by Vám dozvědět se detailněji o pozitivní podpoře chování ve škole zaměřené na naplňování potřeb a funkci chování (PBIS)?, Zajímá Vás, jakými aktivitami lze podpořit seberegulaci u žáků?, Přejete si rozšířit svůj repertoár způsobů, jak na náročné chování optimálně reagovat?, Vnímáte jako užitečné vyzkoušet si některé z nich v praxi?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Socio-emoční učení v praxi
  • Vnímáte občas emoce coby „narušitele“ výchovně-vzdělávacího procesu?, Je pro Vás někdy složité vyznat se ve vlastních emocích, nebo emocích svých žáků?, Přáli byste si více proniknout do toho, jak fungují, či se projevují na těle?, Máte chuť využít potenciálu socio-emočního učení coby prevence impulzivního, nebo jinak náročného chování u žáků?, Uvítali byste praktické tipy, jak na to?
  • Časová dotace: 8 hodin
 • Násilí v blízkých vztazích
  • Kladete si občas otázku, co je vlastně násilí, či zda je vůbec možné jej zastavit?, Zajímá Vás, jaké dopady má násilí na aktuální i budoucí život toho, kdo je mu vystaven?, Nejste si jisti, jak komunikovat se žákem ohroženým násilím?, Rádi byste získali kompetence k tomu, jak o tomto tématu hovořit v rámci prevence s celou třídou?, Potřebujete si ujasnit, jaká je Vaše role v případě identifikace žáka, který zažívá násilí?
  • Časová dotace: 8 hodin

Cena od: 1 800 Kč/os.

Pro třídní kolektivy (ZŠ, gymnázia, SŠ, SOU):

 • Programy všeobecné primární prevence – vhodné pro třídní kolektivy, v nichž nebyl výskyt rizikového chování zaznamenán
  • Nebuď robot – program zaměřený na regulaci a kultivaci emocí, navázání hlubšího kontaktu se sebou samým, coby základním stavebním kamenem osobního well-beingu, a na rozvoj respektu k různorodosti v prožívání druhých spojenou s odlišnými postoji či zkušenostmi, časová dotace: 3 hodiny
  • Naber dech – program zaměřený na rozvoj zdravých vztahů ve třídě i k sobě samému, obsahuje základy psychohygieny s cílem podpořit psychickou stabilitu a odolnost žáka, časová dotace: 3 hodiny
  • Na skok do budoucnosti – program zaměřený na snížení obav spojených s volbou studijního oboru, potažmo povolání s důrazem na stanovení si reálných cílů, včetně cesty k jejich dosažení – sebeuplatnění, časová dotace: 3 hodiny
  • Bezpečně v online světě – program zaměřený na prevenci rizikového chování v kyberprostoru, otvírá téma výhod i nástrah online světa s důrazem na pozitivní účinky digidetoxu, časová dotace: 3 hodiny
  • Znovu na startu – program zaměřený na podporu třídní koheze a spolupráce, vhodný i jako alternativa adaptačního pobytu např. v případě změny třídního učitele, přechodu na vyšší stupeň, příchodu většího počtu nových žáků, časová dotace: 3 hodiny
  • Moje tělo, moje rozhodnutí I. a II. – program zaměřený na sexuální výchovu skládající se ze dvou navazujících setkání, klade důraz na význam souhlasu, otvírá téma antikoncepce, pohlavně přenosných chorob a sexuálně rizikového chování, dotýká se rozmanitosti sexuality a možných identit s tím souvisejících, časová dotace: 3 + 3 hodiny (lze zkrátit)
  • A další …

Cena: 6 500 Kč zahrnuje přípravu programu na míru dle aktuálních potřeb, přímou práci se třídou v rozsahu 3 x 45 min., konzultaci s třídním učitelem před programem i po něm, sepsání zprávy s důrazem na konkrétní doporučení pro návaznou práci s třídním kolektivem

 • Programy selektivní primární prevence – vhodné pro třídní kolektivy, v nichž se objevují prvky rizikového chování, např. zvýšená míra agresivity, narušené vztahy mezi žáky

Cena: 14 500 Kč zahrnuje osobní setkání s preventivním týmem školy a třídním učitelem v rozsahu cca 1 x 45 min. (sestavení zakázky školy), první vstup do třídy v rozsahu 3 x 45 min. (zmapování a sestavení zakázky třídy, čtení skupinové dynamiky), druhý vstup do třídy v rozsahu 3 x 45 min. (intervence), konzultace s třídním učitelem před i po každém vstupu, sepsání závěrečné zprávy s důrazem na konkrétní doporučení pro návaznou práci s třídním kolektivem

 • Programy indikované primární prevence – vhodné pro jednotlivce, kteří jsou vznikem rizikového chování více ohroženi než jejich vrstevníci, či se už rizikově chovají

Cena: odvíjí se od obsahu a rozsahu zakázky

 • Adaptační program – JSME TO MY
  • Nabízíme školní i výjezdový adaptační program v rozsahu 6 – 24 vyučovacích hodin. Je vhodný zejména pro nově vzniklé třídní kolektivy, sloučené třídy, třídy s novým třídním učitelem apod. Smyslem programu je podpořit třídní kolektiv v adaptaci na změnu, pomoci mu vytvořit či znovu nalézt třídní identitu, prohloubit vzájemné poznání i sebepoznání a usnadnit jednotlivcům přijetí zdravé pozice v třídním kolektivu.
  • Cena od: 9 500 Kč za třídu

PROMÍTÁNÍ FILMU S NÁSLEDNOU BESEDOU

 • ZUŘIVEC aneb násilí je možné zastavit
  • Věříme, že násilí je možné zastavit. Ale jedině tak, že o něm budeme otevřeně mluvit.
   Obsahem interaktivní besedy je zhlédnutí animovaného filmu Zuřivec, který byl zpracován na základě autentických zážitků dětí vystavených domácímu násilí. Na ten navazuje cílená reflexe a další psychosociální aktivity.
  • Cílem besedy je především pomoci dětem pochopit, že za situaci, v níž se nacházejí, nenesou žádnou vinu a nejsou v ní sami. Lektory jsou vedeny k tomu, aby si uvědomily, že existují tajemství, která nesmí zůstat utajena. Děti se doma přeci mají cítit bezpečně, a když tomu tak není, je dobré se s takovým trápením někomu svěřit.
  • Časová dotace: 2 hodin
  • Cena: 3 500 Kč za třídu
  • *** Novinka! – Školení k využívání filmu Zuřivec pro profesionály
   • Školení je určeno pedagogům, sociálním pracovníkům, či dalším profesionálům, kteří by rádi využívali film Zuřivec v práci s klienty, žáky, nebo studenty.
   • Účastníci během kurzu získají základní povědomí o pojmech souvisejících s problematikou násilí v blízkých vztazích. Seznámí se s metodikou práce s filmem a vyzkouší si některé aktivity. Zároveň budou mít dostatek prostoru pro reflexi vlastních zkušeností a postojů vztahujících se k násilí.
   • Časová dotace: 6 hodin
   • Cena: 1 600 Kč/os. (v případě většího počtu zájemců dle domluvy)
 • Moudrost traumatu
  • Trauma není jen odkaz k samostatné traumatické události. Je to proces, který se odehrává v našem těle a hlavě. Pokud v některé z našich generací došlo k traumatizující zátěži, tak v následující generaci se rozhoduje o následcích, které sebou tato zátěž přinese. Zranění může být vyléčeno, předáno dál v nezměněné podobě nebo může být předáno s ještě větším dluhem pro další generace. Obsahem interaktivní besedy je zhlédnutí filmu Moudrost traumatu, který hovoří o tom, že trauma se týká každého z nás. Na ten navazuje cílená reflexe.
  • Cílem besedy je snaha podílet se na tom, aby byla naše společnosti více obeznámena s traumatem. Díky otevření tohoto tématu můžeme zjistit, jak objevná je cesta k uzdravení a k celistvosti, když je doprovázena soucitem – k sobě samým i k ostatním, ke svým emocím, zraněným částem, k vlastním negativním přesvědčením i podvědomým vzorcům.
  • Časová dotace: 6 hodin
  • Cena: 1 600 Kč/os. (v případě většího počtu zájemců dle domluvy)

Pro celý tým:

 • Teambuilding

Cílem teambuildingu je aktivizace účastníků, rozproudění energie v týmu, rozvoj komunikace, naslouchání a posílení vzájemné důvěry. Účast na takovéto akci vede ke zvýšení efektivity práce, podpoře sounáležitosti a angažovanosti. Vše se odehrává v bezpečném prostředí formou psychosociálních technik a her podporujících spolupráci, kreativitu, dovednost time managementu, schopnost řešení konfliktů, seberozvoj a mnoho dalšího. Teambuildingové akce jsou stavěny vždy na klíč tak, aby splnily očekávání a potřeby klientů. Jejich součástí mohou být také vzdělávací programy na zvolené téma. Pro stanovení optimálního cíle teambuildingu doporučujeme provést krátké úvodní šetření ve Vaši organizaci.

Cena: odvíjí se od obsahu a rozsahu zakázky

 • Facilitace případových konferencí

Cílem setkání je vytvořit účastníkům (sociální pracovníci, klienti, rodiče, odborníci, …)  bezpečný prostor pro sdílení pocitů, potřeb, úspěchů i trápení. Může sloužit coby platforma ke společnému hledání strategií, jak zvládnout náročnou situaci, předávání informací o tom, co se daří a funguje, jaké jsou třeba další dosud nevyužité příležitosti, apod. Téma setkání vždy závisí na aktuálním přání zúčastněných. Probíhá formou diskuze mezi účastníky navzájem a mezi nimi a facilitátorem.

Časová dotace: 1,5 hodiny

Cena: 2 000 Kč

Kurzy pro pracovníky:

Pokud odpovíte alespoň 2x ANO, pak je tento kurz určen právě Vám:

 • Úvod do problematiky rizikového chování dětí a mládeže
  • Zajímá Vás s jakými typy rizikového chování u dětí a mládeže se můžete setkat?, Chcete vědět víc o příčinách a faktorech podporující rizikové chování?, Rádi byste rozšířili své povědomí o tom, jak včasně rozpoznat projevy rizikové chování?, Říkáte si jaké formy efektivní prevence by byly užitečné u jednotlivých typů rizikového chování?
 • Odpovědnost dětí a mladistvých za protiprávní činy
  • Zajímají Vás motivy, které vedou děti a mladistvé k páchání protiprávního jednání?, Potřebujete vědět, jaký typ kriminality převažuje, abyste mohli své preventivní působení lépe zacílit?, Nevíte, jak probíhá řízení ve věcech mladistvých, a jaké sankce jim mohou být uloženy?, Nejste si jisti rolí jednotlivých aktérů v celém procesu, ani tou svou?, Myslíte si, že by bylo téma užitečné komunikovat i směrem ke klientům, ale zatím jste nenalezli vhodnou formu?
 • Úvod do psychohygieny
  • Rádi byste posílili svou dovednost sebereflexe?, Nejste si jisti, jaký by měl být Váš první krok na cestě k větší spokojenosti nejen v práci, ale i v osobním životě?, Vnímáte jako důležité ujasnit si priority?, Kladete si otázku, jak předejít syndromu vyhoření?, Potřebujete obohatit svůj repertoár o nové relaxační techniky a efektivní time management?
 • Využití psychosociálních technik k osobnímu i profesnímu rozvoji
  • Máte chuť prozkoumat sami sebe a své zdroje?, Rádi byste se dozvěděli více informací o svých silných stránkách, talentech a o tom, jak je využít?, Bojujete občas s pocitem, že Vám někde energie uniká a zatím jste toto místo neobjevili?, Přejete si někdy být sebevědomější?, Zajímá Vás, jak rozvíjet svou profesní identitu?
 • Reflexe zážitkových aktivit – klíčová dovednost při práci s dětmi
  • Rádi byste do své práce zařadili více prvků konstruktivistické a zážitkové pedagogiky a potřebujete návod, jak na to?, Uvědomujete si význam sebezkušenostního učení a chcete se dále rozvíjet v jeho uplatňování v praxi?, Přejete si obohatit svou zásobu her a technik o další nové?, Nebojíte se podělit o své nápady s kolegy?, Vnímáte jako užitečné zdokonalovat svou dovednost v oblasti reflektování aktivit směrem k cílenému ovlivňování postojů dětí s přesahem do běžného života?
 • Techniky aktivního naslouchání v praxi
  • Přejete si být dobrým komunikačním partnerem svým kolegům i klientům a vylepšit tak vzájemné vztahy?, Rádi byste zvýšili kvalitu i kvantitu informací získaných během rozhovoru?, Zatím neznáte způsob, jak jednoduše odstranit základní komunikační bariéry?, Chcete si vyzkoušet jednotlivé techniky aktivního naslouchání v modelových situacích tak, abyste je dokázali uplatnit nejen v profesním, ale také v osobním životě?
 • Využití terapeutických/koučovacích karet v rozhovoru s klientem
  • Potřebujete se zorientovat v nabídce lektorských, koučovacích, terapeutických a jiných karet, které jsou na trhu?, Máte zájem oživit svou praxi?, Přemýšlíte, jak karty používat, aby se Vám v rozhovoru dařilo snáze otvírat nová nebo citlivá témata?, Chtěli byste rozšířit své portfolio způsobu práce s kartami o další způsoby?, Přejete si vyzkoušet jednotlivé techniky v praxi sami na sobě tak, abyste detailněji porozuměli tomu, jak mohou působit na klienta nebo skupinu?
 • Využití terapeutických/koučovacích karet v práci s dětmi
  • Potřebujete se zorientovat v nabídce lektorských, koučovacích, terapeutických a jiných karet, které jsou na trhu?, Jste zvědaví, jaké benefity práce s nimi přináší?, Rádi byste se je naučili používat v práci s dětmi efektivním a kreativním způsobem, abyste dokázali nenásilnou formou otvírat i závažnější témata?, Přejete si vyzkoušet jednotlivé techniky v praxi sami na sobě tak, abyste detailněji porozuměli tomu, jak mohou působit na klienta nebo skupinu?
 • Pořád jsem to já – sexualita a gender u dětí a mladistvých
  • Máte pocit, že otevřít téma sexuality, je jako otevřít Pandořinu skříňku?, Těžko se orientujete v tom, jak to tedy je s tím být kluk, holka, ono…?, Přemýšlíte jak v takovém případě mluvit s dítětem, které za vámi přijde?, Říkáte si jak takové dítě přijme kolektiv, možná si i říkáte jak to zvládnete vy? Chcete vědět co teď s tím a otevřeně o tom diskutovat?
 • Trauma a jeho vlilv na vývoj
  • Zajímá Vás, jak lze chápat dědičnost traumatu a rádi byste porozuměli tomu, jak funguje přenos traumatu napříč generacemi? Říkáte si, co to vlastně to trauma je, jak vypadá, jaké může mít podoby a jak se projevuje? Rádi byste hlouběji poznali, jak trauma z dětství může ovlivnit naše vztahy a fyzické zdraví? Vnímáte, že je důležité s traumatem pracovat, ale nevíte jak na to?
 • Jak s dětmi mluvit o sexu
  • Chtěli byste patřit mezi ty, za kým si dítě přijde o radu? Zajímá Vás kdy a jak začít s dětmi o sexu mluvit? Říkáte si, zda jsou nějaké mýty a stereotypy, s kterými se stále děti mohou setkat? Chcete u dětí budovat pozitivní vztah k sobě samému a k vlastnímu tělu? Pomohlo by Vám zorientovat se v tom, jak to je teda s tou sexualitou a naším tělem?
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých
  • Kladete si občas otázku, proč se dnešní děti nemají dobře?, Přemýšlíte nad tím, co je vede k tomu, že si ubližují?, Rádi byste svým klientům byli oporou, ale nejste si jisti, jak v této situaci reagovat?, Tápete v tom, jak o sebepoškozování v rámci prevence hovořit s celou skupinou?, Je pro Vás náročné komunikovat na toto téma i s rodiči?
 • Zvládání náročného chování klientů
  • Máte dojem, že byste potřebovali více informací o možných příčinách náročného chování klientů?, Pomohlo by Vám dozvědět se detailněji o pozitivní podpoře chování zaměřené na naplňování potřeb a funkci chování (PBIS)?, Zajímá Vás, jakými aktivitami lze podpořit seberegulaci klientů?, Přejete si rozšířit svůj repertoár způsobů, jak na náročné chování optimálně reagovat?, Vnímáte jako užitečné vyzkoušet si některé z nich v praxi?
 • Socio-emoční učení v praxi
  • Vnímáte občas emoce coby „narušitele“ výchovně-vzdělávacího procesu?, Je pro Vás někdy složité vyznat se ve vlastních emocích, nebo emocích svých klientů?, Přáli byste si více proniknout do toho, jak fungují, či se projevují na těle?, Máte chuť využít potenciálu socio-emočního učení coby prevence impulzivního, nebo jinak náročného chování klientů?, Uvítali byste praktické tipy, jak na to?
 • Násilí v blízkých vztazích
  • Kladete si občas otázku, co je vlastně násilí, či zda je vůbec možné jej zastavit?, Zajímá Vás, jaké dopady má násilí na aktuální i budoucí život toho, kdo je mu vystaven?, Nejste si jisti, jak komunikovat s klientem ohroženým násilím, event. osobou, která se takového jednání dopouští?, Rádi byste získali kompetence k tomu, jak o tomto tématu hovořit v rámci prevence s větší skupinou klientů?, Potřebujete si ujasnit, jaká je Vaše role v případě identifikace klienta, který zažívá násilí?

Časová dotace: 8 hodin (nebo dle domluvy)

Cena od: 1 800 Kč/os.

PROMÍTÁNÍ FILMU S NÁSLEDNOU BESEDOU

 • ZUŘIVEC aneb násilí je možné zastavit
  • Věříme, že násilí je možné zastavit. Ale jedině tak, že o něm budeme otevřeně mluvit.
   Obsahem interaktivní besedy je zhlédnutí animovaného filmu Zuřivec, který byl zpracován na základě autentických zážitků dětí vystavených domácímu násilí. Na ten navazuje cílená reflexe a další psychosociální aktivity.
  • Cílem besedy je především otevřít debatu na téma násilí v blízkých vztazích, ujasnit si vlastní postoj k násilí, prohloubit si informace o formách násilí, způsobech, jakými ho děti a dospívající prožívají, možnostech, jak s nimi o něm hovořit, a současně také, kam se obrátit s prosbou o pomoc.
  • Časová dotace: 2 x 45 min.
  • Cena: 3 500 Kč za skupinu
  • *** Novinka! – Školení k využívání filmu Zuřivec pro profesionály
   • Školení je určeno pedagogům, sociálním pracovníkům, či dalším profesionálům, kteří by rádi využívali film Zuřivec v práci s klienty, žáky, nebo studenty.
   • Účastníci během kurzu získají základní povědomí o pojmech souvisejících s problematikou násilí v blízkých vztazích. Seznámí se s metodikou práce s filmem a vyzkouší si některé aktivity. Zároveň budou mít dostatek prostoru pro reflexi vlastních zkušeností a postojů vztahujících se k násilí.
   • Časová dotace: 6 hodin
   • Cena: 1 600 Kč/os. (v případě většího počtu zájemců dle domluvy)
 • Moudrost traumatu
  • Trauma není jen odkaz k samostatné traumatické události. Je to proces, který se odehrává v našem těle a hlavě. Pokud v některé z našich generací došlo k traumatizující zátěži, tak v následující generaci se rozhoduje o následcích, které sebou tato zátěž přinese. Zranění může být vyléčeno, předáno dál v nezměněné podobě nebo může být předáno s ještě větším dluhem pro další generace. Obsahem interaktivní besedy je zhlédnutí filmu Moudrost traumatu, který hovoří o tom, že trauma se týká každého z nás. Na ten navazuje cílená reflexe.
  • Cílem besedy je snaha podílet se na tom, aby byla naše společnosti více obeznámena s traumatem. Díky otevření tohoto tématu můžeme zjistit, jak objevná je cesta k uzdravení a k celistvosti, když je doprovázena soucitem – k sobě samým i k ostatním, ke svým emocím, zraněným částem, k vlastním negativním přesvědčením i podvědomým vzorcům.
  • Časová dotace: 6 hodin
  • Cena: 1 600 Kč/os. (v případě většího počtu zájemců dle domluvy)

Pro celý tým:

 • Teambuilding

Cílem teambuildingu je aktivizace účastníků, rozproudění energie v týmu, rozvoj komunikace, naslouchání a posílení vzájemné důvěry. Účast na takovéto akci vede ke zvýšení efektivity práce, podpoře sounáležitosti a angažovanosti. Vše se odehrává v bezpečném prostředí formou psychosociálních technik a her podporujících spolupráci, kreativitu, dovednost time managementu, schopnost řešení konfliktů, seberozvoj a mnoho dalšího. Teambuildingové akce jsou stavěny vždy na klíč tak, aby splnily očekávání a potřeby klientů. Jejich součástí mohou být také vzdělávací programy na zvolené téma. Pro stanovení optimálního cíle teambuildingu doporučujeme provést krátké úvodní šetření ve Vaši organizaci.

Cena: odvíjí se od obsahu a rozsahu zakázky

 • Facilitace případových setkání

Cílem setkání je vytvořit účastníkům (zaměstnanci, zaměstnavatelé, odborníci, …)  bezpečný prostor pro sdílení pocitů, potřeb, úspěchů i trápení. Může sloužit coby platforma ke společnému hledání strategií, jak zvládnout náročnou situaci, předávání informací o tom, co se daří a funguje, jaké jsou třeba další dosud nevyužité příležitosti, apod. Téma setkání vždy závisí na aktuálním přání zúčastněných. Probíhá formou diskuze mezi účastníky navzájem a mezi nimi a facilitátorem.

Časová dotace: 1,5 hodiny

Cena: od 2 000 Kč

Kurzy pro pracovníky:

Pokud odpovíte alespoň 2x ANO, pak je tento kurz určen právě Vám:

 • Úvod do psychohygieny
  • Rádi byste posílili svou dovednost sebereflexe?, Nejste si jisti, jaký by měl být Váš první krok na cestě k větší spokojenosti nejen v práci, ale i v osobním životě?, Vnímáte jako důležité ujasnit si priority?, Kladete si otázku, jak předejít syndromu vyhoření?, Potřebujete obohatit svůj repertoár o nové relaxační techniky a efektivní time management?
 • Využití psychosociálních technik k osobnímu i profesnímu rozvoji
  • Máte chuť prozkoumat sami sebe a své zdroje?, Rádi byste se dozvěděli více informací o svých silných stránkách, talentech a o tom, jak je využít?, Bojujete občas s pocitem, že Vám někde energie uniká a zatím jste toto místo neobjevili?, Přejete si někdy být sebevědomější?, Zajímá Vás, jak rozvíjet svou profesní identitu?
 • Techniky aktivního naslouchání v praxi
  • Přejete si být dobrým komunikačním partnerem svým kolegům i klientům a vylepšit tak vzájemné vztahy?, Rádi byste zvýšili kvalitu i kvantitu informací získaných během rozhovoru?, Zatím neznáte způsob, jak jednoduše odstranit základní komunikační bariéry?, Chcete si vyzkoušet jednotlivé techniky aktivního naslouchání v modelových situacích tak, abyste je dokázali uplatnit nejen v profesním, ale také v osobním životě?

Časová dotace: 8 hodin (nebo dle domluvy)

Cena od: 1 800 Kč/os.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.