U nás ve společnosti Triaspekta věříme, že v životě není vždy jednoduché najít svůj směr. Jsme tu pro Vás, abychom Vám byli společníky na cestě k větší spokojenosti, a to prostřednictvím rozvoje Vašeho osobního potenciálu, podpory během objevování různých možností a následné volby přijatelného řešení. Přinášíme naději, že vše se dá zvládnout.

Naším stěžejním cílem je vytvářet příležitosti pro Váš osobnostní i profesní růst především díky sebezkušenostním aktivitám realizovaným v bezpečném prostředí v prezenční i distanční formě.

Mgr. Jana Tussetschlägerová

Psychoterapeutka, lektorka, sociální pedagožka

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsem vystudovala obory zaměřené na sociální a speciální pedagogiku a získala titul magistr. Následně jsem ještě pokračovala v programu celoživotního vzdělávání doplňujícím pedagogickým studiem pro učitele střední školy. Jsem absolventkou výcviku v systemické psychoterapii s názvem Umění terapie vedeného Ivanem Úlehlou a Zdeňkem Mackem. Jedná se o akreditovaný výcvik v rozsahu 800 hodin schválený pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikovaný u České asociace pro psychoterapii, uznaný Společností rodinných a systemických terapeutů SOFT. Obou jmenovaných profesních organizací jsem zároveň řádnou členkou.

Aktuálně pracuji jako terapeutka. Mými klienty jsou děti i dospělí v náročných životních situacích. Současně též působím coby lektorka preventivních a osobnostně rozvojových programů pro děti a mládež, školím akreditované vzdělávací programy i kurzy pro profesionály zaměřené například na prevenci rizikového chování, práci se školní třídou, podporu duševního zdraví, nebo zvládání emocí. Speciální a dlouhodobou praxi mám v práci s pachateli trestné činnosti (taktéž mladistvými) a obětmi závažných trestných činů. Absolvovala jsem specializovaný výcvik v metodě zvládání vzteku.

Inspiruje mě myšlenka:

Netlač řeku, teče sama.

Mgr. Eliška Jiránek

Lektorka, genderistka, psychoterapeutka ve výcviku

Na Univerzitě Hradec Králové jsem vystudovala sociologii, přičemž jsem se zaměřila na firemní kulturu a sociologii firem. Následně jsem vystudovala magisterský obor genderová studia na Karlově univerzitě v Praze zaměřený na genderově podmíněné domácí násilí. Zabývám se sexuální výchovou, genderově citlivým vzděláváním a dalšími genderovými tématy.

Věnuji se lektorování podpůrných aktivit pro děti a mladistvé. Školím vzdělávací programy pro pedagogy a další odborníky, které jsou zaměřené na rizikové chování dětí a mládeže a další témata týkající se sociálně-patologických jevů ve společnosti a jejich možných důsledků. Dále se zaměřuji na lektorování a pořádání vzdělávacích a teambuildingových akcí pro firmy.

Při práci lektorky vycházím ze systemické psychoterapie a snažím se v každém účastníkovi rozvíjet jeho dovednosti potřebné pro život. Na této práci mě baví ta rozmanitost, náročnost a potřeba neustálé se zlepšovat.

Řídím se heslem:

Život je silnější než smrt, naděje je silnější než zoufalství.

George Bernard Shaw

S kým spolupracujeme:

 Daniela Nahodilová – peer konzultantka

Na střední škole v Mostě jsem vystudovala Pedagogické lyceum a plánuji dále pokračovat v oboru Sociální pedagogika. Ve volném čase ráda čtu a tvořím všemi různými způsoby, což mi pomáhá se zbavit špatné nálady a vyčistit si hlavu. Ve 12-ti letech se u mě začaly projevovat psychické problémy, ze začátku ve formě sebepoškozování. Bála jsem se s tím někomu svěřit, proto se moje trable dlouho neřešily. Momentálně pravidelně docházím na psychoterapie, které společně s léky pomáhají mému psychickému zdraví. Léčím se s poruchou osobnosti, která je spojená s úzkostmi a depresemi. Vzhledem k tomu, v kolika letech se u mě tyto problémy začaly projevovat, bych chtěla v budoucnu pomáhat dětem a dospívajícím s podobnými starostmi a předávat jim své zkušenosti, jak vše zvládnout. Jednou z příležitostí k tomu bylo právě stát se peerem. 

Moje motto: Opravdu si to zaslouží tvojí energii?

Lenka Švarcová – lektorka programu primární prevence

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Chomutově. V tomto oboru jsem zatím nepracovala. Jelikož mě baví práce s dětmi, přijala jsem nabídku na pozici vedoucí Rodinného centra a Jeslí v Klášterci. Během rodičovské dovolené jsem absolvovala několik kurzů zaměřených na oblast primární prevence rizikového chování a začala vést coby asistent lektora preventivní programy na základních školách. Momentálně jsem navíc účastníkem kurzu Akademie mediální gramotnosti, který se specializuje na bezpečné chování na sociálních sítích. Svou praxi bych si ráda ještě rozšířila a získala další nové zkušenosti, a proto působím v Triaspektě jako lektorka primární prevence. 

Ve volném čase se věnuji především svým synům, kteří mě přivedli k zájmu o různé výchovné styly (kontaktní rodičovství) nebo i o zdravý vývoj nohou a bosé obouvání. 

Moje motto: Každý svého štěstí strůjcem.

Ondřej Zušťák – lektor jógy

Jmenuji se Ondřej Zušťák,

narozen v Kadani před 35 lety a zde, na úpatích pohoří Krušnohorského a Doupovského se snažím, poměrně úspěšně, šťastně žít se svou ženou a dvěma dětmi. Po skončení hokejové kariéry přišlo jakési hledání a nalézání sebe sama v časech neutěšeného, turbulentního dospívání. V nejhorších chvílích mi byla jedinou radostí hudba a její tvorba, která mne provází dodnes, a také jóga, která jaksi nasměrovala můj život do netušených končin plných dobrodružství a sebeobjevování. Jóga dokázala poměrně příznivě reagovat na mé, sportem poněkud pohybově nevyvážené tělo a určité neduhy v psychice. Po 10 letech samocvičení začaly od přátel přicházet nabídky, zda bych jim něco nepředal, či je něco nenaučil. Po počátečním odmítání jsem nakonec s pár přáteli začal pracovat, a tím se nastartovala cesta dalšího vzdělávání a rozšiřování chápání lidského těla, psychiky a pohybu jako takového. Nyní studuji na UJEP fyzioterapii a touha poznávat pohyb už přesáhla hranice jógy jako takové, i když ta jako systém, je pořád jakousi kostrou, z níž vycházím. 

Inspiruje mě myšlenka: „Mám-li být úplný, musím mít i temnou stránku.“ —  Carl Gustav Jung