U nás ve společnosti Triaspekta věříme, že v životě není vždy jednoduché najít svůj směr. Jsme tu pro Vás, abychom Vám byli společníky na cestě k větší spokojenosti, a to prostřednictvím rozvoje Vašeho osobního potenciálu, podpory během objevování různých možností a následné volby přijatelného řešení. Přinášíme naději, že vše se dá zvládnout.

Naším stěžejním cílem je vytvářet příležitosti pro Váš osobnostní i profesní růst především díky sebezkušenostním aktivitám realizovaným v bezpečném prostředí v prezenční i distanční formě.

Mgr. Jana Tussetschlägerová

Psychoterapeutka, lektorka, sociální pedagožka

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsem vystudovala obory zaměřené na sociální a speciální pedagogiku a získala titul magistr. Následně jsem ještě pokračovala v programu celoživotního vzdělávání doplňujícím pedagogickým studiem pro učitele střední školy. Jsem absolventkou výcviku v systemické psychoterapii s názvem Umění terapie vedeného Ivanem Úlehlou a Zdeňkem Mackem. Jedná se o akreditovaný výcvik v rozsahu 800 hodin schválený pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikovaný u České asociace pro psychoterapii, uznaný Společností rodinných a systemických terapeutů SOFT. Obou jmenovaných profesních organizací jsem zároveň řádnou členkou.
Dále jsem pak absolvovala specializovaný výcvik v metodě zvládání vzteku a v trauma respektujícím přístupu.

Aktuálně pracuji jako terapeutka. Mými klienty jsou děti i dospělí v náročných životních situacích. Současně též působím coby lektorka preventivních a osobnostně rozvojových programů pro děti a mládež, školím akreditované vzdělávací programy i kurzy pro profesionály zaměřené například na: využití trauma respektujícího přístupu při práci s klienty či školní třídou, rozvoj socio-emočního učení, podporu duševního zdraví, nebo na problematiku násilí v blízkých vztazích. Dlouhodobou praxi mám právě v práci s osobami, které se dopouštějí násilí a těmi, jež jsou mu vystaveny.

Inspiruje mě myšlenka:

Netlač řeku, teče sama.

Mgr. Eliška Jiránek

Lektorka, genderistka, psychoterapeutka ve výcviku

Na Univerzitě Hradec Králové jsem vystudovala sociologii, přičemž jsem se zaměřila na firemní kulturu a sociologii firem. Následně jsem vystudovala magisterský obor genderová studia na Karlově univerzitě v Praze zaměřený na genderově podmíněné domácí násilí. Zabývám se sexuální výchovou, genderově citlivým vzděláváním a dalšími genderovými tématy.

Věnuji se lektorování podpůrných aktivit pro děti a mladistvé. Školím vzdělávací programy pro pedagogy a další odborníky, které jsou zaměřené na rizikové chování dětí a mládeže a další témata týkající se sociálně-patologických jevů ve společnosti a jejich možných důsledků. Dále se zaměřuji na lektorování a pořádání vzdělávacích a teambuildingových akcí pro firmy.

Při práci lektorky vycházím ze systemické psychoterapie a snažím se v každém účastníkovi rozvíjet jeho dovednosti potřebné pro život. Na této práci mě baví ta rozmanitost, náročnost a potřeba neustálé se zlepšovat.

Řídím se heslem:

Život je silnější než smrt, naděje je silnější než zoufalství.

George Bernard Shaw

S kým spolupracujeme:

 Andrea Hamáková – peer konzultantka pro dospělé

Vystudovala jsem střední ekonomickou školu. O dva roky později se nám s manželem narodila dcera a po dalších sedmi letech syn. Můj pracovní život byl a je velice pestrý – od účetní v nakladatelství Olympia, učitelky v mateřské školce, mzdového referenta v nemocnici přes různé pozice v neziskovce až po roznos letáků či instruktora plavání pro děti. V současné době jsem lektorkou hudebních kurzů pro malé děti s rodiči, a zároveň pasáček ovcí. Postupně se mi podařilo zařídit, že můj pracovní život začal splývat s mými koníčky. Moje cesta životem byla a stále je dost netradiční, plná hledání smyslu a smiřování s tím, že úplně nezapadám do většinové společnosti. Provázely mě díky tomu vážné deprese a úzkosti, a to i přes dosti silnou a dlouhodobou medikaci. Po změně psychiatra mi byla diagnostikována také porucha pozornosti. Současně mi bylo řečeno, že to s velkou pravděpodobností může souviset s mými celoživotními psychickými, někdy ale i fyzickými obtížemi. Díky psychoterapii, režimovým opatřením a medikaci se mi někdy více někdy méně daří udržet svůj život bez utrpení. Spolupráce s organizací Triaspekta na pozici peer konzultanta je pro mě výzvou. Líbí se mi možnost s porozuměním předat něco z toho, čím se mi podařilo v životě projít a pomoci tak lidem, kteří mají podobné trable a nejistoty.

Moje motto: Mým cílem je pomoci přispět k pochopení, že život stojí za to žít a že péče o duši je cestou ke spokojenosti.

Lenka Roscher – peer konzultantka pro dospělé

Původním povoláním jsem farmaceutický asistent. Téměř 25 let jsem pracovala v lékárnách a farmaceutickém průmyslu. V současné době se rozhlížím trošku jiným směrem, více sociálním. Působím jako dobrovolnice v AFS (mezikulturní výměnný program pro studenty) a snažím se spolupracovat v neziskových organizacích. Přes 10 let jsem rozvedená. Z manželství mám (měla jsem) dvě dcery. Veronika si ve svých 13-ti letech vzala život. Tato událost silně zatřásla mnou, mým partnerem i celou rodinou. Uvědomila jsem si, a to i díky absolvované psychoterapii, spoustu věcí. Klárce je 14 let a společně hledáme cestu vzájemného porozumění a lásky. Na mé životní pouti mě provází také Víra. Vnímám ji stejně jako terapii coby jednu z možností, jak zvládnout a překonat životní útrapy a těžkosti. Spolupráce s organizací Triaspekta je pro mě příležitostí posouvat laskavým podáním ruky hranice nemyslitelného.

Motto: V co věříš, to žiješ.

 Daniela Nahodilová – peer konzultantka

Na střední škole v Mostě jsem vystudovala Pedagogické lyceum a plánuji dále pokračovat v oboru Sociální pedagogika. Ve volném čase ráda čtu a tvořím všemi různými způsoby, což mi pomáhá se zbavit špatné nálady a vyčistit si hlavu. Ve 12-ti letech se u mě začaly projevovat psychické problémy, ze začátku ve formě sebepoškozování. Bála jsem se s tím někomu svěřit, proto se moje trable dlouho neřešily. Momentálně pravidelně docházím na psychoterapie, které společně s léky pomáhají mému psychickému zdraví. Léčím se s poruchou osobnosti, která je spojená s úzkostmi a depresemi. Vzhledem k tomu, v kolika letech se u mě tyto problémy začaly projevovat, bych chtěla v budoucnu pomáhat dětem a dospívajícím s podobnými starostmi a předávat jim své zkušenosti, jak vše zvládnout. Jednou z příležitostí k tomu bylo právě stát se peerem. 

Moje motto: Opravdu si to zaslouží tvojí energii?

Lenka Švarcová – lektorka programu primární prevence

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Chomutově. V tomto oboru jsem zatím nepracovala. Jelikož mě baví práce s dětmi, přijala jsem nabídku na pozici vedoucí Rodinného centra a Jeslí v Klášterci. Během rodičovské dovolené jsem absolvovala několik kurzů zaměřených na oblast primární prevence rizikového chování a začala vést coby asistent lektora preventivní programy na základních školách. Momentálně jsem navíc účastníkem kurzu Akademie mediální gramotnosti, který se specializuje na bezpečné chování na sociálních sítích. Svou praxi bych si ráda ještě rozšířila a získala další nové zkušenosti, a proto působím v Triaspektě jako lektorka primární prevence. 

Ve volném čase se věnuji především svým synům, kteří mě přivedli k zájmu o různé výchovné styly (kontaktní rodičovství) nebo i o zdravý vývoj nohou a bosé obouvání. 

Moje motto: Každý svého štěstí strůjcem.

Ondřej Zušťák – lektor jógy

Jmenuji se Ondřej Zušťák,

narozen v Kadani před 35 lety a zde, na úpatích pohoří Krušnohorského a Doupovského se snažím, poměrně úspěšně, šťastně žít se svou ženou a dvěma dětmi. Po skončení hokejové kariéry přišlo jakési hledání a nalézání sebe sama v časech neutěšeného, turbulentního dospívání. V nejhorších chvílích mi byla jedinou radostí hudba a její tvorba, která mne provází dodnes, a také jóga, která jaksi nasměrovala můj život do netušených končin plných dobrodružství a sebeobjevování. Jóga dokázala poměrně příznivě reagovat na mé, sportem poněkud pohybově nevyvážené tělo a určité neduhy v psychice. Po 10 letech samocvičení začaly od přátel přicházet nabídky, zda bych jim něco nepředal, či je něco nenaučil. Po počátečním odmítání jsem nakonec s pár přáteli začal pracovat, a tím se nastartovala cesta dalšího vzdělávání a rozšiřování chápání lidského těla, psychiky a pohybu jako takového. Nyní studuji na UJEP fyzioterapii a touha poznávat pohyb už přesáhla hranice jógy jako takové, i když ta jako systém, je pořád jakousi kostrou, z níž vycházím. 

Inspiruje mě myšlenka: „Mám-li být úplný, musím mít i temnou stránku.“ —  Carl Gustav Jung